Omsorg hjemme

Bo hjemme. Lenge.

Vi tilpasser din bolig og din hverdag - slik at du kan bo lenge hjemme.

Trivsel og livskvalitet

To ord som rommer alt hva et godt liv skal inneholde. Ikke bare for unge, spreke, yrkesaktive eller friske mennesker, men for alle. Eldre, pleietrengende, ensomme. Uansett livssituasjon og omstendigheter er det ekstremt viktig at trivsel og livskvalitet er tilstede, og der mener vi å kunne bidra på mange måter.

Vi ringer deg!

Vår mentale helse er minst like viktig som den fysiske. Det handler om å trives i miljøet og med menneskene man omgås. Det handler om å få mulighet til å utvikle seg og sine evner. Å lære å mestre og håndtere dagligdagse utfordringene. Det handler om fellesskap og muligheten til å dele livet med andre. For at vi mennesker skal oppleve trivsel og livskvalitet må vi ikke bare få pleie av vår fysiske helse, men også den mentale. Vi hos Omsorg hjemme ønsker å være tilstede for hele menneske. Vi tilbyr all mulig profesjonell pleie og omsorg, men også hjelp til å oppnå et bedre og triveligere liv gjennom aktiviteter, fellesskap, samtale, praktisk bistand og fysiske aktiviteter. Fordi det er individuelt og stor variasjon i hva som gjør at vi trives, kan vårt opplegg skreddersys til å passe ulike behov.

Vi har hjerte for mennesker, og mener at alle fortjener et så godt liv som mulig. Fordi vi vet at mange ønsker å kunne fortsette livet hjemme også etter at det har blitt vanskeligere i forbindelse med f.eks. alderdom eller sykdom tilbyr vi hjelp, pleie og omsorg i ditt eget hjem. Med det tror vi du vil oppleve både økt trivsel og livskvalitet.

[ Tilbake til forsiden ]