Omsorg hjemme

Bo hjemme. Lenge.

Vi tilpasser din bolig og din hverdag - slik at du kan bo lenge hjemme.

Omsorg

Et ord som rommer mye. Å bry seg, å ha tid, å gi. I dagens helsevesen er det mangel på tid, og det er mangel på ressurser. For de det angår, eldre og andre pleietrengende, kan det oppleves som mangel på omsorg. De blir ikke sett og ikke hørt. Mange opplever at de ikke får den pleien de trenger. Ingen ører som har tid til å lytte litt til hvordan de har det, ingen øyne som ser at dagen i dag ikke er som dagen i går, og at rutiner av og til må vike litt for at dagen skal bli god.

Privat omsorg  |  Profesjonell omsorg  |  Privat eldreomsorg  |  Pleie og omsorg  |  Personlig omsorg

Vi ringer deg!

Omsorg. Det er noe vi alle ønsker og trenger, spesielt når omstendighetene er krevende. Etter mange års erfaring i helsevesenet har vi sett det, og kjent det på kroppen. Det gjør vondt å ikke kunne gi de som trenger det den omsorg de fortjener fordi tiden eller ressursene ikke strekker til.

Dette ønsker vi å endre på. Gjennom privat omsorg kan vi nå tilby akkurat det du eller dine trenger. Vi har tid, vi har profesjonelle medarbeidere og samarbeidspartnere som er utvalgte for dette formålet, og vi har hjerte for de som trenger litt ekstra omsorg og hjelp. I en tid der eldre og pleietrengende kan oppleve seg selv som en byrde for samfunnet, ønsker vi å være en motvekt.

Vårt ønske er å bidra til at dagene blir bedre og mer meningsfulle for våre brukere. Et fleksibelt tilbud som på alle måter rommer hele innholdet av ordet OMSORG.

[ Tilbake til forsiden ]

 

undefined  undefined