Omsorg hjemme

Bo hjemme. Lenge.

Vi tilpasser din bolig og din hverdag - slik at du kan bo lenge hjemme.

Privat omsorg: Muligheten til å bo hjemme. Lenge

Privat omsorg er noe vi ønsker tilby deg så du kan bo lenge i ditt eget hjem. Det er i dag mange eldre som ønsker å bo lengre hjemme enn det de gjør, men dessverre blir utfordringene og utryggheten med å bo alene for store.

Vi ringer deg!

Omsorg Hjemme ønsker å skape denne tryggheten hos den enkelte så man har muligheten til å bo hjemme, Da kan man leve flere år fylt av kvalitet og selvstendighet i eget hjem.

Gjennom privat omsorg tilpasser vi ditt hjem og bistår med praktiske gjøremål som kanskje gjør at du bekymrer deg litt ekstra over det å bo hjemme. VI hjelper deg med de dagligdagse gjøremålene og det som krever litt ekstra.

Mange eldre møter en stor utfordring med det å bo hjemme. Det er mange personer å forholde seg til når ting skal ordnes. Mange får hjelp av familie, men de fleste kvier seg også for å spørre barn og barnebarn om hjelp til de daglige gjøremålene. Dette kan være ting som å handle, skrive søknader, vaske badet eller å ringe en håndverker for å få stoppet en lekkasje.

Omsorg Hjemme samler alle disse behovene under en paraply. Vi tar imot oppdrag uansett hva det er, og formidler oppgaver videre til profesjonelle trygge leverandører. På den måten får du kun én person åforholde deg til, samtidig som du har muligheten til å få hjelp til alt, uansett hva det er. Det er det privat omsorg handler om.

[ Tilbake til forsiden ]